Conéixer més...

UN POC D'HISTÒRIA

 

   > Referències històriques

 

 

Possessió de Punxuat

Referències històriques

El terme municipal d’Algaida, amb una extensió de 87,61 km2 i una població de 5.430 habitants (dades de 2017), limita amb Palma, Santa Eugènia, Sencelles, Lloret i Montuïri.

 

Al Llibre del Repartiment, de 1232, apareix la primera referència, amb dues alqueries amb el nom d’Algaida, que etimològicament significa “el bosc”. Així mateix, hi trobam la referència a tres alqueries amb el nom de Pina. Segons Coromines, aquest topònim deu provenir del romànic “Pinna” (“penya”), o “Pinella” (“dipòsit d’aigua”). Ambdues són possibles i s’adiuen a la realitat geomorfològica del terreny. Randa també apareix citada en el Llibre, amb el nom d’Arrenda, que prové de l’àrab i significa “llorer”.

 

Els enterraments pre-talaiòtics del puig de Son Reus són les primeres restes arqueològiques que indiquen l’existència de l’home al terme d’Algaida. Els jaciments d’època talaiòtica (1400– 123 aC.) són relativament nombrosos i importants, on destacam Sa Serra– Punxuat, sa Casa Nova de Pina, can Felet i Son Coll.

 

En època musulmana, Algaida eren dues alqueries que ocupaven, aproximadament, el lloc que avui ocupa el nucli urbà i els seus voltants. Sembla que cada terme disposava d’un castell, i el castell del Juz’ de Muntuy es trobava al cim del puig de Randa, on ara hi ha les edificacions del santuari de Nostra Senyora de Cura. En el repartiment posterior a la conquesta, el castell va correspondre a l’ordre dels Templers.

 

Com a bons enginyers hidràulics, els musulmans posaren gran atenció a aquesta tasca i crearen zones de reguiu, molt importants per al desenvolupament de l’agricultura. En aquest sentit, Algaida és la zona de major densitat de qanats i això es deu a la poca fondària de captació d’aigua a la zona del massís de Randa. El de Son Reus de Randa, amb un recorregut subterrani de 299,89 metres, és el qanat més llarg de Mallorca.

 

Amb la conquesta catalana, els nous pobladors construïren ràpidament una església, ja que al 1249, a la Bul·la del papa Inocenci IV, ja apareix citada l’església de Castellitx, avui una de les tres esglésies de repoblació que es conserven a Mallorca. Des de finals del segle XIII, la població dispersa del terme experimentà una concentració a diversos indrets i Algaida es convertí en el nucli principal. Altres llocs com Pina, Randa, es Rafalet i Castellitx  mantingueren un remanent de població concentrada que en el cas de Castellitx i es Rafalet desaparegué.

 

Durant els segles XVI – XVIII la població estava formada bàsicament per jornalers que treballaven terres alienes. Les possessions més valuoses eren es Rafalet, Albenya, Punxuat, Castellitx, Formiguera (Son Mesquida), etc. El procés d’establiment d’aquestes grans possessions va ser molt important perquè possibilità la creació de molts petits propietaris.

 

Des de finals del segle XVIII fins a l’actualitat, el municipi ha sofert una profunda transformació pel que fa a la seva estructura demogràfica, la propietat, l’economia, el poder polític, la mentalitat i la configuració urbana.


Enllaços