DESCOBREIX EL PLA DE MALLORCA


 

Què veure

 La comarca del Pla de Mallorca disposa d’una gran riquesa patrimonial i arquitectònica i hem de remarcar la importància dels temples parroquials. L’Església, a més a més de conformar un dels principals elements d’influència sobre les tradicions populars i la vida sociocultural dels pobles del Pla (moltes de les festes tenen el seu origen en la religió), també ha estat determinant en la evolució arquitectònica d’aquests nuclis. L’església parroquial es constitueix com l’edifici més important de cada un dels  municipis pel seu valor històric i artístic i, en alguns casos, com la de Sineu, la de Petra o la de Porreres, destaquen per la seva antiguitat. La majoria dels petits nuclis de població del Pla varen créixer a l’ombra d’aquestes edificacions. A part de les esglésies, però, hi ha moltes altres construccions que ens recorden permanentment la gran importància que ha tingut la religió i la devoció: creus de terme, rectories, convents, santuaris i ermites, etc.

 

Per altre banda, per la seva dedicació històrica a l’agricultura, la ramaderia i, en general, a totes les activitats relacionades amb la terra, la comarca del Pla de Mallorca presenta gran quantitat de construccions d’aprofitament i/o d’explotació de recursos. Entre aquestes construccions, es poden destacar: els molins, els pous, les fonts, els aljubs i les sínies.

 

Les terres del Pla també disposen d’una gran riquesa de restes arqueològiques, testimoni de la presència humana ja en èpoques molt antigues, amb nombrosos i importants jaciments. I, degut a la seva geomorfologia, compta amb l'existencia de petits turons i diferents puigs que ofereixen unes panoràmiques espectaculars sobre la comarca, com és el cas del Puig de Randa. A més a més, podem destacar alguns espais on s’arracona la vegetació natural del Pla: els puigs de Randa, de Son Seguí, de Bonany, de Sant Miquel i de Sant Nofre, i la Comuna de Lloret o la zona de na Borges. Totes aquestes àrees tenen un gran valor naturístic i es troben protegides per la Llei d’Espais Naturals que els cataloga com a Àrees Naturals d’Especial Interès (ANEI).

  

Altres punts d'interès cultural i patrimonial són els diferents museus que podrem visitar per tota la comarca.
1  2   >

QUI SOM - Coneix la nostra marca "Pla de Mallorca", creada per posar en valor els nostres recursos i maximitzar l'atractiu dels nostres pobles