DESCOBREIX SANTA EUGÈNIA


 

Conéixer més...

UN POC D'HISTÒRIA

 

   > Referències històriques

 

 


Referències històriques

El terme municipal de Santa Eugènia té una extensió de 20 km2 i una població de 1.653 habitants (dades 2017). Limita amb els municipis de Sencelles, Algaida, Palma, Santa Maria del Camí i Consell.

 

El municipi pren el nom de l’alqueria de Bernat de Santa Eugènia, un petit nucli de població medieval que en època islàmica era l’alqueria Benibazari.

 

A Santa Eugènia ja hi existia una agricultura i ramaderia productives des de la prehistòria. Al llarg de l’època romana es consolidà la ramaderia i la trilogia mediterrània, principalment amb el cultiu de cereals i la vinya. Després de la  conquista catalana, a les possessions i els rafals es treballà l’horticultura.

 

Del període pretalaiòtic es conserven diverses coves, com les del puig de Santa Eugènia, des Puget, de Son Matxina, etc. El jaciment des Rafal, on hi ha un gran talaiot de planta circular, és una mostra de la cultura talaiòtica.

 

En el Llibre del Repartiment de Mallorca (1232) es documenta la concessió de part de les terres de l’actual Santa Eugènia a Bernat de Santa Eugènia. Al llarg de la segona meitat del segle XIII, les terres de la contrada estigueren sotmeses a subdivisions i traspassos. Ja des d’aquest segle i fins al XIX, Santa Eugènia va pertànyer administrativament a Santa Maria. Després d’un llarg procés, el municipi es consolidà i aconseguí constituir el primer consistori independent (1840).


Enllaços