DESCOBREIX SANT JOANCentre Catòlic

El Centre Catòlic, conegut amb el nom des Centre, s’aixeca on s’alçava la Rectoria Vella. Va ser inaugurat l’any 1922, segons projecte de Mn. Joan Vich Nebot i patrocini de Mn. Francesc Mas Galmés, rector de la parròquia. Una part de l’edifici fou ocupat pel teatre, després convertit en cinema, fins que s’incendià l’any 1978. Una altra part de la construcció es dedica actualment a Rectoria.

 

L’edifici té dues plantes i una torreta central, coronada per una escultura del franciscà santjoaner fra Lluís Jaume, obrada per l’escultor Tomàs Vila. La planta baixa presenta cinc obertures, totes amb arc escarser. El primer pis mostra també cinc obertures, de llinda amb frontons corbats i triangulars alternadament. Aquestes obertures tenen forma de finestres balconeres les laterals i de portals, que comuniquen amb un balcó corregut amb balustrada, les tres centrals. La torreta forma un eix de simetria i mostra una obertura d’arc rodó, mentre que al voltant forma un terrat tancat amb balustrada; la peanya de l’escultura de fra Lluís Jaume presenta l’escut de Sant Joan.

 


Galeria d'imatges


Localització

Los contenidos de Google Maps no se muestran debido a tu configuración de cookies actual. Haz clic en la Política de cookies (cookie funcional) para aceptar la Política de cookies de Google Maps y visualizar el contenido. Para más información consulta la Política de privacidad de Google Maps.