DESCOBREIX MARIA DE LA SALUTMolí d'en Cotó i molí de can Nepto

A Maria de la Salut tenim les restes de la torre del molí fariner de can Nepto, situades a Son Puig, i el molí des Pujolet o de can Cotó, de la segona meitat del segle XIX. El molí d'en Cotó, es un molí de vent fariner, situat al llevant del nucli urbà. Té basehabitatge de planta rectangular, amb peu de murada, de paredat i peces de marès a les arestes. Té portal forà d’arc rodó adovellat, sobre dos graons, amb les dovelles travessades per una canal d’aigua. La torre és de secció circular i d’alçat lleugerament troncocònic. Té tres sostres i escala de caragol de marès. S’accedeix a l’envelador per l’interior de la torre. A la dreta del portal hi ha tres piquetes i, a l’altra part de la carrera, un coll de cisterna de secció quadrada, amb coberta plana.


Galeria d'imatges


Localització