DESCOBREIX MARIA DE LA SALUT


 

Conéixer més...

UN POC D'HISTÒRIA

 

   > Referències històriques

 

 


Referències històriques

El municipi de Maria de la Salut té una superfície de 30 km2 i una població de 2.159 habitants (dades de 2017). Es troba entre els termes de Santa Margalida, Muro, Llubí, Sineu i Ariany.

 

El topònim originari, Maria, prové d’una alqueria àrab que apareix documentada com a cavalleria l’any 1259. Pel que fa a l’etimologia, la teoria més acceptada és la de Joan Coromines, segons la qual prové d’un mot àrab que significa “veure, mirar”.

 

L’economia del municipi, com a la resta del Pla de Mallorca, ha passat d’una activitat exclusivament agrícola (fins als anys 60 del segle passat) a una dependència d’altres sectors, com ara la construcció i els serveis.

 

Els jaciments arqueològics més antics trobats a Maria de la Salut daten de l’època pretalaiòtica. Són la cova d’enterrament dels Set Pilars i la cova de la Caseta des Garriguer, ambdues a Montblanc. Per altra banda, les restes millor conservades les trobam a la pleta des Pujolet, el conjunt del Velar i ses Rotes Noves.

 

De l’època romana destaca la localització de restes d’un assentament rural a sa Torre de na Gil. La ceràmica d’època islàmica evidencia la reocupació posterior. Si bé no hi ha gaire documentació sobre els assentaments d’època musulmana, les abundants fonts de mina (qanats), com sa Gruta de Roqueta, s’hort d’en Vico o la font de mina de Son Roig, en són un testimoni de la seva ocupació.

 

Després de la conquesta, el terme de Maria estigué marcat per la importància de dues cavalleries –Maria i Roqueta-, per la baronia del comte d’Empúries, la porció eclesiàstica de la Bisbal i el senyoriu alodial d’en Figuera.

 

Entre 1813 i 1836 es produí un vaivé legislatiu que va provocar que Maria fos un municipi independent i annexat, un altre cop, al de Santa Margalida, segons els torns del Govern. A la fi, el 1836 assolí definitivament la constitució en municipi.

 

 Per un Reial Decret de 27 de juny de 1916, al nom de Maria se li afegí “de la Salut”, per a diferenciar-ho d’altres pobles espanyols.


Enllaços