DESCOBREIX LLUBÍPoblat talaiòtic des Racons

Pel carrer de Sineu, s’agafa l’antic camí de Llubí a Sineu. A poc més de mig quilòmetre del poble, es divisa perfectament, a la dreta, un talaiot darrera una tanca, cobert parcialment per l’alzinar i rematat per una figuera de moro i ullastres. Aquest talaiot pot comptar-se entre els més interessants de l’illa. Posseeix un portal en bon estat, orientat a 160 graus (SE), té una llinda enorme, i un corredor interior. En la part de l’alzinar, l’alçat exterior assoleix una alçada de 5 metres, amb grans blocs de pedra que causen un efecte grandiós vists des de la penombra del bosc. L’interior apareix reblit de pedreny. A l’esquerra del camí, es contempla un altre talaiot, en aquest cas apareix cobert d’ullastres i només es veu parcialment.

 

Uns cent metres més envant, apareix la casa del molí d’en Blanc, amb la torre del molí. Poc abans d’arribar-hi, en una petita depressió que s’estén a la dreta, es contemplen les restes d’un altre conjunt. En les parets de pedra es poden veure alguns murs talaiòtics i, un poc més enrere i molt coberts per la vegetació, les restes d’altres dos talaiots de planta circular i una construcció de planta quadrada; aquesta darrera presenta un aparell molt ben escairat, amb pedres de gran regularitat. Possiblement, aquest conjunt i els dos primers talaiots formaven part d’un mateix nucli, consistent en un poblat i el seu centre sacre.

 

La referència de l’Arxiduc, que ressenya el camí vell de Llubí des de Sineu, és la següent: “A la dreta del camí, vora la caseta de Miquel Ramis àlies Roig, apareixen altres dos talaiots en estat molt enrunat. Més enllà d’aquest lloc s’estén una fèrtil planura, denominada es Racons, en una tanca de les quals, sa Tanca Nova, foren descoberts també nombrosos ossos i restes de cremació; i, en el veïnatge de la caseta abans esmentada, són novament dos els túmuls presents, un dels quals amb voluminosos blocs de pedra de secció rectangular... Dos dels seus costats continuen en bon estat de conservació. A certa distància, trobam un solitari molí de vent”.


Galeria d'imatges


Localització