Conéixer més...

UN POC D'HISTÒRIA

 

   > Referències històriques

 

 


Referències històriques

El terme municipal de Llubí, amb una extensió de 35 km2 i una població de 2.206 habitants (dades de 2017), limita amb Sa Pobla, Muro, Santa Margalida, Maria de la Salut, Sineu i Inca.

 

Segons les interpretacions de Joan Coromines i Josep Mascaró Passarius, el topònim de Castell-Llubí (que posteriorment evolucionarà en Llubí), sorgeix de l’abreviació rahal Aben-Lubi que apareix citat al Llibre del Repartiment de Mallorca (1232). Per tant, es tracta d’un topònim d’origen mossàrab i àrab. En època islàmica, formava part del districte de Muruh, i la vila actual ocupà terrenys de l’alqueria Aben-Lubi. En el repartiment que seguí a la conquesta, correspongué al comte Hug d’Empúries, el qual cedí el territori de l’actual Llubí a l’abat de Sant Feliu de Guíxols, Bernat de Riparia.

 

El 1389 es documenta per primera vegada el topònim Castell Llubí. En referència a aquest nom, una tradició recull l’existència d’un castell islàmic a la vila, però pot ser també que es confongués el mot aben amb hasn o hisn, que significa castell. Jeroni de Berard, el 1789, diu: “Tiene Muro, a 3000 pasos al poniente, un lugar sufragáneo que llaman Castell Llubí, dividido en dos porciones de población que sólo las divide un pequeño valle, y se distingue la otra con el nombre de Son Ramis que contiene 122 casas”.

 

El 1836, Llubí obtingué la separació definitiva de Muro. L’Arxiduc, cap al 1885, descriu breument el poble: “Llubí té 1.676 habitants i 511 cases, 18 de les quals desertes, 18 de dues plantes i la resta d’una sola, totes modestes, amb portal d’arc de mig punt i finestres petites amb ampit. A la petita plaça de la Constitució, hi destaca la presència d’un edifici nou de dues plantes al qual s’adossa l’església”.


Enllaços