DESCOBREIX LLORET DE VISTALEGRETuró de Son Daviu

Des d’aquest turó podem contemplar una vista del paisatge agrari del camp mallorquí i ens permet entendre l’estructura de la propietat agrària a Mallorca. Fins el segle XVII les terres es trobaven concentrades en grans propietats, que es trobaven en mans d’un reduït grup de famílies senyorials. A partir d’aquest moment s’inicià un procés de fragmentació i parcel·lació d’algunes grans possessions, fet que va provocar la proliferació de petites propietats de terres, anomenades “rotes”.


Galeria d'imatges


Localització