DESCOBREIX LLORET DE VISTALEGRESa Font Figuera

Dins el terme municipal de Lloret hi ha fins a deu pous i un aljub de titularitat pública. La seva funció original era la d’abastir persones i bestiar, així com regar petits horts. Els trobem situats a la vorera d’antics camins que vertebraven el territori de l’illa. Sa Font Figuera està situada al costat del camí vell d’Algaida. El pou té una profunditat d’uns tres metres, està paredat en sec i és de secció circular. De la placeta del pou dstaca la presencia de dues piques de pedra de grans dimensions.


Galeria d'imatges


Localització