Cafès Bay

Finca Ca’n Bieló s/n

971 524 055

www.cafesbay.com

info@cafesbay.com


Empresa tostadora de cafè dedicada a la distribució de cafè i sucedanis. Visita instal·lacions, tast de cafè i tenda