Capelleta de la Mare de Déu

Es troba situada al final del carrer Major i recorda el lloc on la tradició situa la trobada de la imatge de la Mare de Déu. Segons aquesta llegenda, uns al·lots trobaren, juntament amb un capellà, la imatge a un magraner poc després de la conquesta de 1229. Els costitxers decidiren fer-li una capella, que poc després fou la parròquia primera de Canarrossa. Alguns anys després, amb motiu del trasllat de la parròquia a Sencelles, la imatge es va endur a l’església de Sencelles però, com a totes les llegendes marianes mallorquines, desaparegué per tornar a la seva primitiva capella d’origen, la de Costitx.

 

La capelleta, que data de l’any 1913, té secció quadrangular, amb peanya de pedra que conté la inscripció: “Arrom alcalde, Vidal vicario, 1913”. La part superior, de pedra maresa, acull el nínxol que conté una imatge de la Verge; el coronament és una motllura a dos aiguavessos amb el remat d’una creu.

 

La “Processó de la Trobada” se celebra el “Diumenge de l’Àngel” (diumenge després de Pasqua). La processó té lloc de nit i consisteix en traslladar la imatge de la Mare de Déu de Costitx des del temple parroquial fins al punt on la tradició situa la seva aparició en el segle XIII. La imatge és portada pels homes que fan comptes casar-se durant l’any.


Galeria d'imatges


Localització