S'Aljub

Aquest dipòsit d’aigua, de secció rectangular i coberta de volta, data de l’any 1886. Servia per l’abastament d’aigua per al consum humà i com a abeurador de bestiar. A la part superior, hi destaquen dos colls de cisterna iguals, de secció quadrada i brancals de marès. De la part inferior dels colls parteixen sengles canaletes de pedra picada que conduïen l’aigua a la pica corresponent, de pedra viva.


Galeria d'imatges


Localització