Pàdel Costitx

Pistes de pàdel

Carrer Rafel Horrach, 11

Reserves: 

620 813 737

   RESIDENT NO RESIDENT
  Majors 18 anys Menors 18 anys  
Sense enllumenat 1h  9€ 6€ 15€ 
Sense enllumenat 1h 30' 12€ 9€ 22€
Amb enllumenat 1h 10€ 7€ 20€
Amb enllumenat 1h 30' 15€ 12€ 30€