El pou Bo i el pou Jurà

Aquests dos pous els trobam al Camí de Son Gibert o Camí de Petra, molt a prop un de l’altre. El primer que localitzam, sortint d’Ariany, és una mostra del sistema hidràulic tradicional, el Pou Bo, que fins no fa gaire encara conservava les piques per abeurar el bestiar. El coll, alçat enmig d’una petita esplanada emmarcada, és de marès i té secció rectangular, amb brancals que dissenyen quatre arcs rodons, un per costat. L’interior és profund, amb parets de mamposteria. El nom li ve de la qualitat de la seva aigua.

 

Seguint cap a Petra localitzarem el Pou Jurà, on a més de les piques també hi trobarem uns rentadors. El conjunt és cobert per una teulada i l’aigua és de qualitat inferior. Per aquest motiu la seva aigua s’emprava majoritàriament per al bestiar i per rentar la roba.

 


Galeria d'imatges


Localització