DESCOBREIX ALGAIDACreu del Colomer

Aquesta creu va ser construïda els anys 1578 i 1579 i és d’estil renaixentista. És de pedra maresa i presenta una base octogonal amb cinc graons. El fust és cilíndric i en el capitell hi destriam dues parts: a la inferior hi ha ornamentació floral i, en la superior, de secció octogonal, s’hi veuen imatges de diversos sants i l’escut de la vila. La creu pròpiament dita mostra, a una cara, un crist encreuat tallat en relleu, amb una representació de Maria Magdalena als peus, dos sants als extrems dels braços, i un pel·licà, símbol eucarístic, al capçal; a la segona cara hi ha un relleu esculturat de la Mare de Déu.

 

Vora la creu, hi ha el pou del Colomer, de marès, amb coll de cisterna de secció rectangular i quatre brancals de secció quadrangular, aixamfranats, que sostenen una coberta piramidal.


Galeria d'imatges


Localització

Los contenidos de Google Maps no se muestran debido a tu configuración de cookies actual. Haz clic en la Política de cookies (cookie funcional) para aceptar la Política de cookies de Google Maps y visualizar el contenido. Para más información consulta la Política de privacidad de Google Maps.